top of page

 Een andere morgen begint vandaag

Eigen risico

Bij iedere zorgverzekering geldt in 2023 een verplicht eigen risico van (minimaal) 385 euro. Dit betekent dat de eerste 385 euro die je in 2023 aan kosten maakt voor medische of psychische zorg, altijd voor eigen rekening zijn, buitenom de vergoeding vanuit je polis.

 

Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar aan jou gefactureerd tenzij je deze kosten al gemaakt hebt in 2023.

Het eigen risico wordt sinds 2022 per kalenderjaar berekend. Bij voortzetting van een behandeling die gestart is in 2023, zal in 2024 dus opnieuw het eigen risico door uw verzekeraar in rekening gebracht worden.

Kosten & vergoeding

 

Alle behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg wordt (gedeeltelijk) vergoed via je zorgverzekering, mits je een verwijzing van de huisarts hebt en er een diagnose gesteld kan worden. (zie voorwaarden van de verwijzing).

In de verwijsbrief moet o.a. aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is, voor deze praktijk: Basis GGZ/BGGZ.

Daarnaast kunnen er nog andere voorwaarden van toepassing zijn. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering. 

Anker vergoeding

Momenteel neem ik behandelingen waar voor
Praktijk van Geuns. Deze worden geheel vergoed
volgens de voorwaarden die bij Praktijk van Geuns
op de website staan.
De vergoeding zoals hiernaast beschreven is dus niet van toepassing op de waarneming.

Vergoeding

Vanaf 2023 werk ik contractvrij, wat betekent dat ik geen contracten met zorgverzekeraars heb afgesloten.

De reden hiervoor is dat ik, samen met veel andere zorgverleners, van mening ben dat de eisen en beperkingen van veel zorgverzekeraars kunnen conflicteren met de kwaliteit en inhoud van de behandeling. Meer informatie over contractvrije zorg kun je lezen op de website: www.contractvrijepsycholoog.nl

 

Afhankelijk van jouw type polis, krijg je de behandeling helemaal of gedeeltelijk vergoed, op je eigen risico na (zie links).

Als je voor 2023 een 100 % restitutiepolis hebt afgesloten, wordt de behandeling helemaal vergoed.

Voor alle andere verzekeringen zul je in 2023 dus zelf een deel moeten bijbetalen aan de behandeling. 

Bij een combi-, natura- of budgetpolis wordt, afhankelijk van de polis en zorgverzekeraar, ongeveer 55-80 % van de kosten

van een behandeling vergoed.

Een restitutiepolis is iets duurder, maar de extra kosten zijn in de meeste gevallen kleiner dan als je een deel zelf moet aanvullen.

Doordat niet iedereen een restitutiepolis heeft, kun je op meer plekken terecht en zijn de wachttijden over het algemeen korter.

Een overzicht van alle restitutiepolissen vind je hier:

https://contractvrijepsycholoog.nl/wp-content/uploads/2022/11/Zorgverzekeraars-Vergoeding-Vrijgevestigde-Zorgaanbieders-in-Zorgprestatiemodel-2023-Contractvrije-Psycholoog.pdf

 

Er zijn in 2023 zeven verzekeringen met een 100% restitutiepolis (zonder aanvullende voorwaarden),

deze staan in het overzicht hierboven in rood aangegeven.

Door de voorwaarden die sommige verzekeraars stellen, kan ik in 2023 helaas geen mensen in behandeling nemen

die bij CZ, Nationale Nederlanden of OHRA verzekerd zijn.

Kijk wat voor jouw situatie de beste keuze is, en zoek dit goed uit! 

Dat ik contractvrij werk betekent dat ik niet direct bij de zorgverzekeraar declareer, maar dat je zelf maandelijks een factuur toegezonden krijgt voor de therapiegesprekken. Je kunt deze factuur indienen bij je zorgverzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding, en daarna de factuur aan de praktijk betalen. Het gedeelte van de factuur dat eventueel niet vergoed wordt, dien je zelf te bekostigen.

Mocht het gedeeltelijk meebetalen aan de kosten voor behandeling bij een combi-, natura- of budgetpolis een probleem voor je zijn, dan zou je bijvoorbeeld met je ouders kunnen overleggen of zij bereid zijn om (een deel van) de kosten te betalen of voor te schieten. Mijn ervaring is dat hier bij studenten vaak wel een mouw aan te passen is. Daarnaast is het mogelijk om in overleg met je zorgverzekeraar je eigen risico in termijnen te betalen, als je dat wilt.

Afspraak verzetten of no-show

Bij het maken van een afspraak wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Als u verhinderd bent of een afspraak wilt verzetten, dient u dat uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven via e-mail

Bij het vergeten van een afspraak of bij afzeggingen binnen 24 uur, ongeacht de reden, zal €75 euro in rekening gebracht  worden, omdat wij deze tijd helaas niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Dit is geen boete maar een manier om de kosten van de afspraak te verdelen; u betaalt een deel en Morgen neemt de overige kosten voor haar rekening. 

Als u door ziekte niet kunt komen maar wel in staat bent om te beeldbellen (bijvoorbeeld bij lichte coronaklachten), dan kan de afspraak omgezet worden en wordt deze niet in rekening gebracht.

Als u regelmatig verhinderd bent of te laat komt, dan zal met u besproken worden welke gevolgen dit heeft voor voortzetting van de behandeling. 

Tarieven

De tarieven die in rekening worden gebracht zijn conform de maximum-tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), waarbij wordt  uitgegaan van de geplande tijd (het zogenaamde “planning = realisatie principe”). Voor een overzicht van de NZa-tarieven klikt u hier.

Onverzekerde zorg /

Zelf betalen

Als een verwijzing niet voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding (zie voorwaarden van de verwijzing), als je geen verwijzing van de huisarts hebt of omdat je liever niet wilt dat een zorgverzekeraar of huisarts op de hoogte is van de behandeling, is het ook mogelijk om een behandeling geheel zelf te betalen. Indien u hier gebruik van wilt maken dan geldt het maximum uurtarief voor behandeling dat de NZa hanteert: 152,50 euro.

Bij spoed of crisis neem je contact op met je huisarts,

of buiten kantoortijden met de huisartsenpost:

0900-8880

bottom of page