top of page

 Een andere morgen begint vandaag

Kosten & vergoeding

 

Alle benodigde zorg binnen de Geestelijke Gezondheidszorg wordt vergoed via de basisverzekering, mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing:

  • Behandeling wordt uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM-5. Psychische klachten zijn niet altijd voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg. Er zijn enkele diagnoses die toch niet vergoed worden, waaronder aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werkgerelateerde problematiek.

  • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts (of een ander soort arts).

  • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (voor deze praktijk: Basis GGZ/BGGZ).

  • Een verwijzing is één jaar geldig. Voor vervolgbehandelingen (indien nodig) die vallen onder dezelfde diagnose is geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken.

 

Naast de voorwaarden hierboven kunnen er nog andere voorwaarden van toepassing zijn. 

Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bron: www.zorgwijzer.nl

Bij iedere zorgverzekering geldt in 2024 een (minimaal)verplicht eigen risico van 385 euro. Dit betekent dat de eerste 385 euro die je aan zorgkosten in 2024 maakt voor medische of psychische zorg, altijd voor eigen rekening zijn.

De kosten voor de afspraken zullen maandelijks direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Na het indienen van deze declaraties door 1nP bij de zorgverzekeraar wordt eerst het eigen risico door de zorgverzekeraar aan jou gefactureerd tenzij je deze kosten al gemaakt hebt in 2024. Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om het eigen risico in termijnen te betalen, mocht dat nodig zijn.

Sinds 2021 is Praktijk Morgen aangesloten bij Stichting 1nPDeze afkorting staat voor “1e netwerk Professionals in de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg”. 1nP is een netwerkorganisatie van professionele hulpverleners die de mogelijkheid biedt tot collegiaal overleg en het waarborgen van de kwaliteit. 

1nP draagt verder zorg voor een deel van de administratie, waaronder de elektronische patiëntendossiers en contracten met zorgverzekeraars.

Stichting 1nP heeft op naam van de Parnassia Groep voor 2024 contractafspraken met alle zorgverzekeraars, waardoor er naast de eenmalige kosten van het eigen risico (meestal 385 euro) per kalenderjaar, geen verdere kosten zijn verbonden aan behandeling.

Zelf betalen

Het is ook altijd mogelijk om een behandeling of een coachingstraject zelf te betalen. Redenen hiervoor kunnen zijn dat een verwijzing niet voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding (zie boven) of omdat je liever niet wilt dat een zorgverzekeraar of huisarts op de hoogte is van de behandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken dan geldt het maximum uurtarief dat de NZa hanteert.

Afzeggen of een afspraak verzetten

Bij het maken van een afspraak wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Als u verhinderd bent of een afspraak wilt verzetten, dient u dat uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven via e-mail.

Doet u dit niet, dan zal hiervoor helaas €75 euro in rekening gebracht moeten worden, omdat wij deze tijd helaas niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Dit is geen boete maar een manier om de kosten van de afspraak te verdelen; u betaalt een deel en Morgen zal de overige kosten voor haar rekening nemen. 

Als u regelmatig verhinderd bent of te laat komt, dan zal met u besproken worden welke gevolgen dit heeft voor voortzetting van de behandeling.

Momenteel neem ik behandelingen waar voor Praktijk van Geuns. Deze worden geheel vergoed volgens de voorwaarden die bij Praktijk van Geuns op de website staan. De vergoeding zoals hiernaast beschreven is dus niet van toepassing op de waarneming.

Bij spoed of crisis neem je contact op met je huisarts,

of buiten kantoortijden met de huisartsenpost:

0900-8880

bottom of page