Een andere morgen begint vandaag

Eigen risico

Bij iedere zorgverzekering geldt in 2022 een verplicht eigen risico van (minimaal) 385 euro. Dit betekent dat de eerste 385 euro die je in 2022 aan kosten maakt voor medische of psychische zorg, altijd voor eigen rekening zijn, buitenom de vergoeding vanuit je polis. Het eigen risico wordt door de zorgverzekeraar aan jou gefactureerd tenzij je deze kosten al gemaakt hebt in 2022.

Het eigen risico wordt sinds 2022 per kalenderjaar berekend. Bij voortzetting van een behandeling die gestart is in 2022, zal in 2023 dus opnieuw het eigen risico door uw verzekeraar in rekening gebracht worden.

Kosten & vergoeding

 

Alle behandeling binnen de Geestelijke Gezondheidszorg wordt (gedeeltelijk) vergoed via je zorgverzekering, mits je een verwijzing van de huisarts hebt en er een diagnose gesteld kan worden. (zie voorwaarden van de verwijzing).

Daarnaast kunnen er nog andere voorwaarden van toepassing zijn. Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van jouw zorgverzekering. 

Vergoeding

Afhankelijk van jouw type polis (restitutiepolis of naturapolis), krijg je je behandeling helemaal of gedeeltelijk vergoed.

Ik werk sinds kort contractvrij, wat betekent dat ik geen contracten met zorgverzekeraars heb afgesloten. De reden hiervoor is dat ik, samen met veel andere zorgverleners van mening ben dat de eisen en beperkingen van veel zorgverzekeraars kunnen conflicteren met de vorm en inhoud van de behandeling. Meer informatie over contractvrije zorg kun je hier lezen.

Dit betekent voor jou dat je maandelijks een factuur toegezonden krijgt voor de therapiegesprekken. Je kunt deze factuur na betaling indienen bij je zorgverzekeraar voor (gedeeltelijke) vergoeding. Het gedeelte van de factuur dat eventueel niet vergoed wordt, dien je zelf te betalen.

 

Laat jezelf voorafgaand aan de aanmelding dus goed informeren door je zorgverzekeraar over de hoogte van de vergoeding voor jouw polis (en laat hen dit percentage bij voorkeur aan je mailen), zodat je niet voor verrassingen komt te staan! 

(Vraag de zorgverzekeraar expliciet naar het percentage van het NZA-tarief wat door hen vergoed wordt en niet het percentage van het “marktconforme tarief” wat sommige zorgverzekeraars hanteren. Dit kan namelijk lager uitvallen.)

 

Heb je een restitutiepolis, dan wordt je behandeling (excl. eigen risico) meestal 100 % vergoed.

Kijk hier voor de uitzonderingen. 

Bij een naturapolis wordt, afhankelijk van je polis en zorgverzekeraar, ongeveer 55-80 % van de kosten vergoed.

TABEL?

Voorbeeld:

Als je een naturapolis van ... hebt, waardoor 55% van de kosten van een behandeling vergoed worden, dan zijn de volgende bedragen voor eigen rekening:

5 sessies incl. intake: ... + je eigen risico

8 sessies incl. intake: ... + je eigen risico

12 sessies incl. intake: ... + je eigen risico

Als je een naturapolis van ... hebt, waardoor 80% van de kosten van een behandeling vergoed worden, dan zijn de volgende bedragen voor eigen rekening:

5 sessies incl. intake: ... + je eigen risico

8 sessies incl. intake: ... + je eigen risico

12 sessies incl. intake: ... + je eigen risico

Als het gedeeltelijk zelf betalen van de kosten voor behandeling een probleem voor je is, zou je bijvoorbeeld met je ouders kunnen overleggen of zij bereid zijn om (een deel van) de kosten te betalen of voor te schieten. Mijn ervaring is dat hier bij studenten vaak wel een mouw aan te passen is. 

Daarnaast is het mogelijk om in overleg met je zorgverzekeraar je eigen risico in termijnen te betalen, als je dat wilt.

Tarieven
De tarieven die in rekening worden gebracht zijn conform de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). Het bedrag wat gefactureerd wordt is gekoppeld aan de duur van de sessies en de aard van de contacten (in de diagnostiekfase zijn de tarieven hoger dan in de behandelfase). Hierbij wordt  uitgegaan van de tijd die in de agenda is gepland (het zogenaamde “planning = realisatie principe”). Voor een overzicht van de NZA tarieven klikt u  hier.

Zelf betalen

Het is ook altijd mogelijk om een behandeling zelf te betalen. Redenen hiervoor kunnen zijn dat een verwijzing niet voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding (zie boven) of omdat je liever niet wilt dat een zorgverzekeraar of huisarts op de hoogte is van de behandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken dan geldt het maximum uurtarief dat de NZa hanteert (zie boven).

UITZONDERINGEN / NIET VERGOEDE ZORG 

Bepaalde diagnoses worden door de zorgverzekeraar niet vergoed, het gaat om de volgende classificaties: Aanpassingsstoornis, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen.
Voor niet-vergoede zorg of zorg zonder verwijzing van de huisarts, wordt een tarief van 117,33 euro per sessie gehanteerd (OZP-tarief).
Ik geef geen relatietherapie.

BETALING

In 2022 wijzigt de gehele GGZ in betalingsstructuur vanwege het Zorgprestatiemodel. De tarieven worden rechtsstreekser gekoppeld aan de sessies en er zal vaker (mogelijk maandelijks) gefactureerd gaan worden i.p.v. aan het einde van het traject. Gedurende het behandeltraject zal u dus meermalen  een nota ontvangen, deze betaalt u rechtstreeks aan Froonhoff psychotherapie. De betalingstermijn voor de nota is 14 dagen. De factuur kunt u zelf indienen bij uw zorgverzekeraar voor de vergoeding die u van hen uit krijgt (daarop wordt  het eigen risico in mindering gebracht als u dat in het jaar van start van de behandeling nog niet had aangesproken). Froonhoff psychotherapie factureert dus niet rechtstreeks aan de zorgverzekeraar en u bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor betaling.

Voor meer informatie over het Zorgprestatiemodel klikt u hier.

 

 

Afzeggen of een afspraak verzetten

Bij het maken van een afspraak wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Als u verhinderd bent of een afspraak wilt verzetten, dient u dat uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven via e-mail.

Doet u dit niet, dan zal hiervoor helaas €75 euro in rekening gebracht moeten worden, omdat wij deze tijd helaas niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Dit is geen boete maar een manier om de kosten van de afspraak te verdelen; u betaalt een deel en Morgen zal de overige kosten voor haar rekening nemen. 

Als u regelmatig verhinderd bent of te laat komt, dan zal met u besproken worden welke gevolgen dit heeft voor voortzetting van de behandeling.

NO-SHOW-TARIEF

Bij verhindering dient u zich minstens 24 uur van tevoren af te melden. Een voicemail of e-mail is ook geldig. Er geldt een no-show-tarief van 65 euro voor het niet verschijnen op gemaakte afspraken zonder tijdige afmelding. Dit bedrag wordt niet door de verzekeraar vergoed en dient u zelf te betalen. Als u in verband met corona klachten heeft, kan de afspraak omgezet worden naar een beeldbelafspraak.

Bij spoed of crisis neem je contact op met je huisarts,

of buiten kantoortijden met de huisartsenpost:

0900-8880