top of page

 Een andere morgen begint vandaag

Kosten & vergoeding

 

Alle benodigde zorg binnen de Geestelijke Gezondheidszorg wordt vergoed via de basisverzekering, mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing:

  • Behandeling wordt uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM-5. Psychische klachten zijn niet altijd voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg. Er zijn enkele diagnoses die toch niet vergoed worden, waaronder aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werkgerelateerde problematiek.

  • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts (of een ander soort arts).

  • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (voor deze praktijk: Basis GGZ/BGGZ).

  • Een verwijzing is één jaar geldig. Voor vervolgbehandelingen (indien nodig) die vallen onder dezelfde diagnose is geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken.

 

Naast de voorwaarden hierboven kunnen er nog andere voorwaarden van toepassing zijn. 

Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bron: www.zorgwijzer.nl

Bij iedere zorgverzekering geldt in 2022 een (minimaal)verplicht eigen risico van 385 euro. Dit betekent dat de eerste 385 euro die je aan zorgkosten in 2022 maakt voor medische of psychische zorg, altijd voor eigen rekening zijn. Na afloop van een behandeling wordt dit bedrag, (of eventueel het bedrag van een gekozen hoger eigen risico), door de zorgverzekeraar aan jou gefactureerd tenzij je deze kosten al gemaakt hebt in 2022. Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om het eigen risico in termijnen te betalen, mocht dat nodig zijn. Het behandeltraject zal direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden bij afsluiting van de behandeling.

Vanaf 2022 is Praktijk Morgen aangesloten bij Stichting 1nPDeze afkorting staat voor “1e netwerk Professionals in de ambulante Geestelijke Gezondheidszorg”. 1nP is een netwerkorganisatie van professionele hulpverleners die de mogelijkheid biedt tot collegiaal overleg en het waarborgen van de kwaliteit. 

1nP draagt verder zorg voor een deel van de administratie, waaronder de elektronische patiëntendossiers en contracten met zorgverzekeraars.

Stichting 1nP heeft op naam van de Parnassia Groep voor 2022 contractafspraken met alle zorgverzekeraars, waardoor er naast de eenmalige kosten van het eigen risico (meestal 385 euro) per kalenderjaar, geen verdere kosten zijn verbonden aan behandeling.

Vanaf 2023 zal ik zonder contracten met de zorgverzekeraar werken, en kan ik geen zorg bieden aan mensen met een zorgverzekering bij CZ, Nationale Nederlanden of Ohra. 

Dat ik contractvrij werk betekent dat de behandeling, als je een naturapolis afsluit voor 2023 bij jouw zorgverzekeraar, slechts deels vergoed wordt (60-80% afhankelijk van je verzekering) en je de rest zelf moet betalen.

Als je een 100% restitutiepolis afsluit voor 2023 wordt een traject wel voor 100% vergoed (met uitzondering van je eigen risico uiteraard). Een restitutiepolis is iets duurder, maar de extra kosten zijn in de meeste gevallen kleiner dan als je een deel zelf moet aanvullen. Zoek dit dus goed uit en kijk wat voor jouw situatie de beste keuze is.

Je kunt binnenkort meer informatie terugvinden op: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2023/

Zelf betalen

Het is ook altijd mogelijk om een behandeling of een coachingstraject zelf te betalen. Redenen hiervoor kunnen zijn dat een verwijzing niet voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding (zie boven) of omdat je liever niet wilt dat een zorgverzekeraar of huisarts op de hoogte is van de behandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken dan geldt het maximum uurtarief dat de NZa hanteert.

Afzeggen of een afspraak verzetten

Bij het maken van een afspraak wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Als u verhinderd bent of een afspraak wilt verzetten, dient u dat uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven via e-mail.

Doet u dit niet, dan zal hiervoor helaas €75 euro in rekening gebracht moeten worden, omdat wij deze tijd helaas niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Dit is geen boete maar een manier om de kosten van de afspraak te verdelen; u betaalt een deel en Morgen zal de overige kosten voor haar rekening nemen. 

Als u regelmatig verhinderd bent of te laat komt, dan zal met u besproken worden welke gevolgen dit heeft voor voortzetting van de behandeling.

Bij spoed of crisis neem je contact op met je huisarts,

of buiten kantoortijden met de huisartsenpost:

0900-8880

bottom of page