Een andere morgen begint vandaag

Kosten & vergoeding

 

Alle benodigde zorg binnen de Geestelijke Gezondheidszorg wordt vergoed via de basisverzekering, mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing:

  • Behandeling wordt uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM-5. Psychische klachten zijn niet altijd voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg. Er zijn enkele diagnoses die toch niet vergoed worden, waaronder aanpassingsstoornissen, relatieproblematiek, en werkgerelateerde problematiek.

  • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts (of een ander soort arts).

  • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (voor deze praktijk: Basis GGZ/BGGZ).

  • Een verwijzing is één jaar geldig. Voor vervolgbehandelingen (indien nodig) die vallen onder dezelfde diagnose is geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken.

 

Naast de voorwaarden hierboven kunnen er nog andere voorwaarden van toepassing zijn. 

Kijk hiervoor in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Bron: www.zorgwijzer.nl

 

Bij iedere zorgverzekering geldt in 2021 een (minimaal)verplicht eigen risico van 385 euro. Dit betekent dat de eerste 385 euro die je aan zorgkosten in 2021 maakt voor medische of psychische zorg, altijd voor eigen rekening zijn. Na afloop van een behandeling wordt dit bedrag, (of eventueel het bedrag van een gekozen hoger eigen risico), door de zorgverzekeraar aan jou gefactureerd tenzij je deze kosten al gemaakt hebt in 2021. Bij veel zorgverzekeraars is het mogelijk om het eigen risico in termijnen te betalen, mocht dat nodig zijn. Het behandeltraject zal direct bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden bij afsluiting van de behandeling.

Voor 2021 zijn met de meeste verzekeraars contracten afgesloten, met uitzondering van

CZ (OHRA, Nationale Nederlanden, Just) en IptiQ (Promovendum, National Academic, Besured)

Als je bij één van deze zorgverzekeraars ingeschreven staat, wordt ongeveer 30-40% van de kosten van een behandeling bij Morgen niet vergoed.

Er zijn praktijken die wel contracten met bovenstaande verzekeraars hebben afgesloten en waar de behandeling dus wel geheel vergoed wordt.

 

Bij de meeste verzekeraars wordt de behandeling volledig vergoed op je eigen risico na.

Maximumtarieven Basis GGZ (NZa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de Basis GGZ worden de bovenstaande prestaties vergoed door de zorgverzekeraars waarmee een contract is afgesloten (je hoeft hier zelf buiten het eigen risico dus niets van te betalen). Op basis van de intake wordt de prestatie die nodig is voor behandeling bepaald, waar een gemiddeld aantal minuten aan gekoppeld is. Iedere sessie bestaat uit 50 minuten behandeling en 10 minuten administratietijd.

De prestatie Onvolledig behandeltraject wordt in rekening gebracht indien er na de intake geen verzekerde DSM-stoornis vastgesteld kan worden, er binnen een traject van maximaal 120 minuten geconcludeerd moet worden dat een behandeling in de gespecialiseerde GGZ nodig is, of als de behandeling vroegtijdig wordt afgebroken.

 

Zelf betalen

Het is ook altijd mogelijk om een behandeling of een coachingstraject zelf te betalen. Redenen hiervoor kunnen zijn dat een verwijzing niet voldoet aan de voorwaarden voor vergoeding (zie boven) of omdat je liever niet wilt dat een zorgverzekeraar of huisarts op de hoogte is van de behandeling. Indien u hier gebruik van wilt maken dan geldt het uurtarief van de prestatie OVP consult zoals in de tabel weergegeven.

Afzeggen of een afspraak verzetten

Bij het maken van een afspraak wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met uw wensen. Als u verhinderd bent of een afspraak wilt verzetten, dient u dat uiterlijk 24 uur van tevoren door te geven via e-mail.

Doet u dit niet, dan zal hiervoor helaas €55 euro in rekening gebracht moeten worden, omdat wij deze tijd helaas niet kunnen declareren bij de zorgverzekeraar. Dit is geen boete maar een manier om de kosten van de afspraak te verdelen; u betaalt een deel en Morgen zal de overige kosten voor haar rekening nemen. 

Als u regelmatig verhinderd bent of te laat komt, dan zal met u besproken worden welke gevolgen dit heeft voor voortzetting van de behandeling.

Bij spoed of crisis neem je contact op met je huisarts,

of buiten kantoortijden met de huisartsenpost:

0900-8880